Piotr Topperzer
Piotr Topperzer urodził się w 1948 roku we Wrocławiu. Przyjechał do Danii w 1969 roku, gdzie spotkanie z nową kulturą rozbudziło jego fotograficzną pasję. W Danii kształcił się w szkole fotograficznej, a kilka lat po jej ukończeniu założył własne atelier. Zaczynał od portretów na zamówienie, fotografował ludzi ze sfer finansowych, przemysłowych oraz znajomych i przyjaciół. Z czasem coraz częściej zaczął portretować ważne postaci z duńskich środowisk twórczych i artystycznych.
Jego głównym polem zainteresowań są ludzie. Sposób ekspresji artysty cechuje międzynarodowa, minimalistyczna elegancja i styl, które są zakorzenione w europejskiej tradycji portretowej, nawiązującej do lat trzydziestych XX wieku. Jego światło jest uderzające, a bliskie studia modeli – zmysłowe w percepcji przestrzeni i elementu rzeźbiarskiego. Tradycyjne gatunki z dziedziny fotografii stanowią solidną strukturę osadzoną w jego pracach.

W Danii Piotr Topperzer znany jest z szeregu powiązanych wspólnym tematem portretów, m.in.: czasochłonnych „długoterminowych projektów": „Café Portraits” (1986), „In Denmark I am…” (1993) i „Portraitists” (2003). Tytuły obejmują zarówno książki, jak i wystawy. Warto również wspomnieć o fotograficznych ilustracjach do biografii artystycznej Nielsa-Jørgena Kaisera „The World of Henning Koppel" (2000), a także do książek: „The art of renewing the city" (1996), „Art at Copenhagen Business School" (2002), „Georg Jensen srebro i wzornictwo” (2004).

Praca „In Denmark I am…” była pokazywana na wystawie otwierającej w Muzeum Historii Narodowej we Frederiksborgu we wrześniu 1993 r. Następnie ta kompletna seria portretów, obejmująca szeroko rozpowszechnioną kulturę duńską, została nabyta przez Narodową Galerię Portretu.
Najnowsza seria portretów zatytułowana „Portraitists”, została również stworzona jako niezależny projekt Piotra Topperzera. Była eksponowana z okazji 10-lecia istnienia nowoczesnej kolekcji Muzeum we Frederiksborgu, przedstawiającej sztukę portretów i ludzi, stanowiących jej główną siłę napędową.