Ecophon
Ecophon opracowuje, produkuje i sprzedaje produkty akustyczne i systemy, które przyczyniają się do tworzenia dobrego środowiska pracy, nauki i rekonwalescencji, poprawiając samopoczucie i wydajność ludzi. Nasze hasło „Dźwięk wpływa na ludzi” jest podstawą wszelkich naszych działań.
Pomagamy planować akustykę wnętrz i dostarczamy szeroką gamę naszych rozwiązań do realizacji projektów biur, obiektów służby zdrowia i szkół. Zależy nam na podniesieniu standardów akustycznych w polskich placówkach edukacyjnych, dlatego nasi eksperci angażują się w debatę publiczną, opracowują materiały mające na celu wskazanie właściwych praktyk w zakresie akustyki.

Na potrzeby kampanii Słyszę Dobre Dźwięki opracowaliśmy rozdział do publikacji "Przewodnik po ekologii akustycznej", zawierający praktyczne informacje na temat najbardziej naglących zmian potrzebnych w zakresie akustyki szkołach.

W najbliższym czasie opublikujemy także "Raport z badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 340 w Warszawie”, ukazujący zmiany w samopoczuciu uczniów i nauczycieli po modernizacji akustycznej w szkole.

To tylko nasze najbliższe plany. Cały czas działamy na rzecz zdrowej i efektywnej nauki dzieci w szkołach.

Jesteśmy członkiem PLGBC – Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego – pełniąc rolę eksperta w zakresie akustyki wnętrz. Wspieramy w naszych działaniach Stowarzyszenie Komfort Ciszy.