Mikołaj Rykowski
Mikołaj Rykowski – ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (muzykologia, 2003) oraz Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (klarnet, 2000). W 2011 roku obronił pracę doktorską poświęconą fenomenowi Harmoniemusik – osiemnastowiecznej praktyce zespołów instrumentów dętych. W roku 2019 natomiast uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie cyklu publikacji pod wspólnym tytułem: Franz Xaver Scharwenka – artysta w świetle procesu glokalizacji.
W roku 2016 ukazała się jego książka pt. Harmoniemusik – utwory na instrumenty dęte w zwierciadle epoki klasycyzmu. W 2018 roku natomiast opublikowana została monografia pt. Polifonia życia. Biografia Franza Xavera Scharwenki. Wśród zainteresowań naukowych Mikołaj Rykowskiego znalazły się również procesy globalizacyjne i ich wpływ na muzyczną twórczość. Plon tego typu rozważań to opracowanie koncepcji pracy zbiorowej pt. Music Glocalization: Tradition and Innovation in the Digital Age (red. D.G. Hebert i M. Rykowski, wyd. Cambridge Scholar Publishing).

Obecnie Mikołaj Rykowski jest prorektorem ds. projektów badawczych, ewaluacji i promocji Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Zajmuje się też działalnością popularyzatorską: m.in. prowadzi koncerty w Filharmonii Poznańskiej oraz jest współautorem scenariuszy do koncertów z cyklu Speaking Concerts.
cz. 22-09-2022, 18:00
Forum harmonii