Przemysław Degórski
Przemysław Degórski – kompozytor, dyrygent, artysta sztuk medialnych; absolwent kierunków: reżyseria dźwięku (UAM Poznań), media interaktywne i widowiska (UAM Poznań), dyrygentura symfoniczno-operowa (Akademia Muzyczna w Poznaniu).
Od 2018 roku doktorant w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jego praktyka artystyczno-badawcza jest skupiona wokół odkrywania bezpośrednich interakcji i zależności pomiędzy dźwiękiem a ruchem, analizowania relacji sonicznych w obrębie dźwiękowych środowisk i badania zjawisk z obszaru studiów nad dźwiękiem w kontekście nowego materializmu.