Przemysław Degórski
Przemysław Degórski – kompozytor, dyrygent, artysta sztuk medialnych; absolwent kierunków: reżyseria dźwięku (UAM Poznań), media interaktywne i widowiska (UAM Poznań), dyrygentura symfoniczno-operowa (Akademia Muzyczna w Poznaniu).
Od 2018 roku doktorant w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jego praktyka artystyczno-badawcza jest skupiona wokół odkrywania bezpośrednich interakcji i zależności pomiędzy dźwiękiem a ruchem, analizowania relacji sonicznych w obrębie dźwiękowych środowisk i badania zjawisk z obszaru studiów nad dźwiękiem w kontekście nowego materializmu.
COOKIESIn order to make it easier for you to use filharmonia.szczecin.pl, and also for statistical purposes, we use cookies. If you do not block cookies, it means that you agree to use them and store them in your device’s memory. You may manage your cookies by changing the settings of your browser.
Privacy Policy |